Novinky

Za naším úspechom stojí poctivá práca, špičková odbornosť a spokojní odberatelia

 

Stavebnej činnosti sa venujeme od roku 2004. 
Od zemných výkopových prác a úpravy vodných tokov sme ponuku postupne rozšírili o meliorácie, betonáže, rozvody vody, líniové stavby, elektro-energo montáže a prenájom stavebnej techniky. Od roku 2011 pôsobíme na trhu aj vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vďaka stopercentnej kvalite našej práce neustále rastie dopyt po našich službách.
Preto kontinuálne rozširujeme odborný tím, rozsah činností aj technologické vybavenie. Spĺňame všetky náročné kritériá, ktoré si vyžadujú oblasti nášho pôsobenia, čo dokumentujú príslušné certifikáty.

Zakladáme si na otvorenej a férovej spolupráci v prospech všetkých strán.
S väčšinou našich odberateľov spolupracujeme dlhodobo, o čom svedčia naše referencie. Napĺňame aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov, sme povestní svojou spoľahlivosťou a služby poskytujeme nielen veľkým spoločnostiam, ale aj jednotlivcom.

Náš tím tvoria vysoko kvalifikovaní a skúsení odborníci.
Sme stredne veľká spoločnosť, ktorej základ tvoria projektanti, projektoví manažéri, elektromontéri, strojníci, automechanici, pilčíci a pomocní pracovníci. Vysokú pracovnú morálku považujeme za rovnako dôležitú ako princípy etického podnikania a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.